Звільнення від покарання у зв’язку зі зміною обстановки

Новини Правовий лiкбез

Уповноважений з прав людини роз’яснює правові аспекти звільнення від кримінального покарання, обумовленого зміною обстановки.

Стаття 81 КК ДНР регламентує, що особа, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, звільняється судом від покарання, якщо буде встановлено, що внаслідок зміни обстановки ця особа або вчинений нею злочин перестали бути суспільно небезпечними.

Кримінальний закон встановлює правовий механізм, що дозволяє не застосовувати кримінально-правовий вплив у вигляді покарання, яке, безумовно, передбачає негативні юридичні наслідки для правопорушника, тобто законне обмеження його прав і свобод. Однак стаття 81 КК ДНР закріплює в якості підстав для звільнення від покарання наявність певних умов, а саме:

  • тяжкість злочину повинна бути невеликою або середньою;
  • вчинення особою кримінально-караного діяння відбувається вперше;
  • зміна обстановки вказує на відсутність суспільної небезпеки з боку правопорушника або самого злочину.

Розглянемо більш докладно.

Відповідно до ч. 2 ст. 15 КК ДНР злочинами невеликої тяжкості визнаються навмисні і необережні діяння, за вчинення яких максимальне покарання не перевищує 3 років позбавлення волі, злочинами середньої тяжкості – умисні діяння, за вчинення яких максимальне покарання не перевищує 5 років позбавлення волі, і необережні діяння, за вчинення яких максимальне покарання не перевищує 3 років позбавлення волі.

Якщо визначення тяжкості злочинів чітко закріплено нормативними положеннями КК ДНР, то питання щодо критерію «зміна обстановки» завжди залишається відкритим, так як обставини, що спричинили втрату суспільної небезпечності правопорушника або злочину, носять індивідуально-обумовлений характер і підлягають ретельному дослідженню органами правосуддя. Варто зазначити, що явища декриміналізації кримінально-караного діяння і «зміна обстановки» не є тотожними.

У разі декриміналізації, з Кримінального закону виключаються ознаки складу злочину, властиві тому чи іншому діянню, за вчинення якого настає кримінальна відповідальність. «Зміна обстановки» не виключає з кримінально-правових норм склад злочину, і відповідно, не скасовує факт протиправності караного діяння, а лише вказує на те, що з огляду на втрати його суспільної небезпеки з об’єктивних причин відсутня необхідність в застосуванні покарання.

Слід враховувати, що «зміна обстановки» в силу реальних, тобто з незалежних від особи, яка є винною, причин, а також у зв’язку з самою поведінкою правопорушника, що сприяє своїми діями втраті суспільної небезпеки, що виникла раніше, не можуть розцінюватися, як пом’якшувальні або обтяжуючі обставини. Оцінка наявності/відсутності зазначених обставин здійснюється незалежно.

Одним з класичних прикладів «зміни обстановки» може бути незаконна рубка лісових насаджень. При відсутності відповідного дозволу особа завдала державі значних збитків. Однак в ході кримінального провадження згодом було з’ясовано, що вищезгадані лісові насадження найближчим часом підлягали спилянню і знищенню з огляду на будівництво об’єкта державного значення, необхідного, щоб задовольнити потреби населення. В такому випадку, має місце склад злочину, але його суспільна небезпека втрачається самими обставинами.

Іншим прикладом «зміни обстановки» може бути і неодноразова несплата коштів на утримання дітей. З одного боку, порушені норми кримінального законодавства, з іншого – винна особа не тільки відшкодувала всі належні кошти, а й додатково в неодноразовому розмірі сплатила належні суми. Можна стверджувати, що в даному випадку відсутні обставини, які нівелюють суспільну небезпеку, а тільки маються факти відшкодування коштів правопорушником, які він повинен був сплатити і без кримінального переслідування. Безумовно, не можна виключати ситуації, коли несвоєчасна неодноразова несплата коштів на утримання дітей могла співпасти з досягненням останніми повноліття через короткий проміжок часу. Разом з тим матеріальне становище матері і дітей більш ніж задовільне. Відшкодування належних грошових коштів збіглося з фактичним примиренням колишнього подружжя, які вирішили заново відродити сім’ю. Таким чином, цілком імовірно стверджувати про те, що особа, яка притягається до відповідальності, перестала бути суспільно небезпечною.

Виходячи з вищевикладеного, звільнення від кримінального покарання у зв’язку зі зміною обстановки, залежить від низки факторів, які свідчать про те, що прийняття судом рішення не піддавати особу впливу буде обґрунтованим і не залишить без уваги наявність шкоди від суспільної небезпеки, що раніше виникла, конкретним особам, суспільству і державі в цілому. У свою чергу, особа, яка звільнена від покарання, буде вважатися не судимою на підставі ч. 2 ст. 87 КК ДНР.