Способи захисту прав у разі невиплати заробітної плати

Новини Правовий лiкбез

Право на заробітну плату не нижче, ніж установлена ​​законом, а також на своєчасну винагороду за роботу гарантується ст. 30 Конституції ДНР, ст. 2 КЗпП і ст.ст.21, 22 Закону ДНР «Про оплату праці».

Однак іноді працівники стикаються з ситуацією, коли роботодавець не тільки не виплачує заробітну плату, але і не дає гарантій щодо термінів виплати протягом найближчого часу.

У разі невиплати роботодавцем заробітної плати свої права можна захистити в позасудовому та судовому порядках.

Позасудовий порядок включає в себе:

– звернення до роботодавця із заявою про виплату заробітної плати;

– звернення до комісії з трудових суперочок підприємства (в разі її наявності).

– звернення до Державної інспекції з питань дотримання законодавства про працю ДНР з письмовою скаргою, де слід вказати порушення трудових прав, допущені роботодавцем.

Більш докладно зупинимося на стягненні заборгованості із заробітної плати в судовому порядку.

Так, працівник може звернутися до суду в рамках:

– наказного провадження (вимога працівника щодо розміру заробітної плати є безперечною);

– позовного провадження (мається суперечка щодо розміру заробітної плати і компенсації, в тому числі відсутності документа, що підтверджує її розмір).

Заяву до суду подається у письмовій формі, де має бути вказано:

– найменування і місцезнаходження суду загальної юрисдикції;

– ПІБ заявника, його/її адреса, телефон;

– обставини ситуації, що склалася;

– прохання особи, яка подає заяву, про розмір суми, що стягується;

– число і підпис заявника.

Разом з тим, заява повинна містити наступні докази:

– перебування заявника у трудових відносинах з роботодавцем (наприклад, копія трудової книжки, копія трудової угоди, довідка з місця роботи і т.д.);

– підтвердження стягуваної суми (будь-який належним чином оформлений документ, який свідчить про розмір нарахованої заробітної плати і компенсації за порушення строків її виплати).

У разі якщо роботодавець не видає працівнику довідку про нараховану, але не виплачену заробітну плату, заявнику необхідно вказати цю інформацію в позовній заяві, що подається, і клопотати перед судом про витребування у роботодавця зазначених документів (доказів).

Необхідно відзначити, що при зверненні до суду з вимогою про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати, судовий збір не сплачується.