*З питань осіб, які потрапили в полон або пропали безвісти в результаті збройного конфлікту, звертайтеся за телефоном гарячої лінії: +38-071-404-69-29; e-mail: ombudsman_dnr@mail.ru
лого

Апарат Уповноваженого з прав людини в ДНР інформує

З метою правової освіти в області прав і свобод людини і громадянина, форм і методів їх захисту, а також підвищення правової культури населення, Апарат Уповноваженого з прав людини в Донецькій Народній Республіці повідомляє про зміни в Законодавстві, пов’язані з підписанням Закону України про ратифікацію протоколів.

30.10.2017 Президентом України Петром Порошенком був підписаний Закон про ратифікацію протоколів №15 та № 16 до Європейської конвенції з прав людини і основоположних свобод 1950 року. Підписуючи даний закон, Україна, в особі її представників, висловила свою згоду на внесення низки змін до чинної Конвенції.

Одним із прийнятих нововведень є скорочення терміну подачі звернення до Європейського суду з прав людини. Відповідно до ч. 1 ст. 35 Конвенції, ЄСПЛ може прийняти питання до розгляду в разі, якщо громадянином були вичерпані всі національні засоби правового захисту, згідно із загальновизнаними нормами міжнародного права. Раніше подача відповідної заяви здійснювалася протягом шести місяців з дати винесення остаточного рішення по справі національними судовими органами. В даний час, на підставі прийнятого протоколу № 15, вищезгаданий термін подання заяви був скорочений до чотирьох місяців.

Ураховуючи викладене, звертаємо особливу увагу громадян, які виявили бажання звернутися задля захисту своїх прав і законних інтересів в ЄСПЛ, на зміни, які набули чинності, тому що підготовка відповідних документів та подання позовної заяви тепер здійснюється в більш стислий строк.

Безумовно, положення Протоколу про скорочення встановленого строку звернення до ЄСПЛ вплине на якість підготовки заявників. Правова позиція позивача, що викладається в позовній заяві, має бути мотивованою, аргументованою і підкріпленою доказовою базою, підготовка якої вимагає чимало часу. Тепер кількість громадян, які мали намір звернутися до ЄСПЛ, зменшиться в декілька разів через брак часу для звернення до ЄСПЛ.

Ще одна зміна, регламентована Протоколом № 15, стосується питання поступки юрисдикції при розгляді справи на користь Великої палати.

Відповідно до ст. 30 Конвенції, в разі, якщо справа, яку розглядає палата, порушує питання щодо тлумачення Конвенції чи протоколів до неї або якщо вирішення питання може увійти в суперечність із раніше винесеною постановою ЄСПЛ, Палата (що складається з семи суддів) може до винесення свого рішення відмовитися від своєї юрисдикції на користь Великої палати (складається із сімнадцяти суддів), якщо жодна зі сторін не заперечує проти цього.

Раніше передача справи на розгляд Великої палати здійснювалася виключно в разі обопільної згоди сторін судового розгляду, а зараз, після внесення змін відповідно до Протоколу № 15, поступка юрисдикції не вимагає згоди позивача і відповідача та проводиться на розсуд суддів Палати, що обмежує право сторін на волевиявлення в даному питанні.

Протокол № 16 до Конвенції регламентує право Вищих судів і трибуналів Високої Договірної Сторони (України) запитувати у ЄСПЛ консультативні висновки з питань про принципи, що стосуються інтерпретації або застосування прав і свобод, гарантованих Конвенцією та Протоколами до неї.

Частина 2 ст. 1 Протоколу № 16 регламентує, що суд або трибунал, що запитує консультативний висновок, може просити зробити такий висновок тільки в контексті розглянутої їм справи.

Крім того, даний запит має бути мотивованим і містити в собі необхідну інформацію, а саме – юридичні та фактичні обставини справи, що розглядається. Також повідомляється, що для прийняття рішення про задоволення або відмову в задоволенні запиту про надання консультативного висновку збирається колегія у складі п’яти суддів Великої палати.

Слід зазначити, що внесені зміни дозволять національним судам України в разі виникнення спірних питань в конкретній справі, звернутися до ЄСПЛ за отриманням аргументованого роз’яснення, заснованого на знаннях і багаторічному досвіді суддів міжнародної судової інстанції.

Консультативні висновки мають роз’яснювальний характер і не несуть обов’язкової сили, а тому застосування отриманого висновку на практиці є виключно правом, а не обов’язком суду.

На нашу думку, ратифікований протокол вплине на якість роботи національних судів України в частині винесення справедливих судових рішень.

Print Friendly, PDF & Email