Про визнання рішень судів РФ на території ДНР

Новини

Указом тво Голови Донецької Народної Республіки від 15.10.2018 № 30 регламентовано визнання на території Донецької Народної Республіки і прийняття до виконання рішень, винесених судами Російської Федерації, в сфері державної реєстрації актів цивільного стану, в межах, встановлених нормативними правовими актами Донецької Народної Республіки, що регулюють порядок державної реєстрації актів цивільного стану.

Згідно з чинним законодавством, а саме Федеральним Законом від 15.11.1997 №143-ФЗ «Про акти цивільного стану», Сімейним Кодексом Російської Федерації, Цивільно-процесуальним Кодексом Російської Федерації, судами Російської Федерації розглядається наступна категорія справ в сфері державної реєстрації актів цивільного стану:

– про розірвання шлюбу;

– про визнання шлюбу недійсним;

– про встановлення батьківства (оспорювання батьківства);

– про позбавлення батьківських прав (відновлення в правах);

– про встановлення (скасування) усиновлення;

– про визнання громадянина безвісно відсутнім або оголошення особи померлою;

– про внесення виправлень або змін до записів актів громадянського стану;

– про анулювання реєстрації актів цивільного стану;

– про встановлення фактів, що мають юридичне значення;

– про встановлення факту реєстрації народження, усиновлення (удочеріння), розірвання шлюбу; факту народження, факту визнання батьківства, факту смерті.