Представники Омбудсмена відвідали позачергове пленарне засідання Народної Ради ДНР

Заходи Новини

Представники Уповноваженого з прав людини в Донецькій Народній Республіці 15 січня відвідали позачергове пленарне засідання вищого органу законодавчої влади Донецької Народної Республіки – Народної Ради – в рамках міжвідомчої взаємодії щодо вдосконалення чинного законодавства з метою забезпечення гарантій дотримання прав і свобод людини і громадянина.

Так, в ході здійснення процесу законотворчої діяльності парламентаріями у двох читаннях в цілому був прийнятий законопроект «Про державну цивільну службу», норми якого закріплюють правові та організаційні засади проходження державної цивільної служби на території Донецької Народної Республіки.

Зокрема, проект Закону визначає поняття державної цивільної служби, принципи, відповідність кваліфікаційним вимогам для обіймання відповідних посад, взаємозв’язок з іншими видами державної служби. Разом з тим вводяться класні чини цивільної служби, юстиції і дипломатичні ранги. Також законопроект передбачає наявність обмежень і заборон щодо службової поведінки цивільного службовця. Крім того, передбачається порядок врегулювання конфліктів інтересів на державній цивільній службі, поряд з тим, питань службового часу і відпочинку, ненормованої тривалості службового дня і ін.

Законопроект дозволить врегулювати існуючі правові прогалини, пов’язані з порядком та умовами здійснення трудової діяльності в органах державної влади Донецької Народної Республіки, що надалі сприятиме підвищенню рівня реалізації взятих Донецькою Народною Республікою на себе зобов’язань щодо забезпечення захисту прав і свобод її громадян, а також задоволення їхніх законних інтересів.

Проект Закону «Про державну цивільну службу» набирає законної сили після опублікування на офіційному сайті Народної Ради Донецької Народної Республіки.