Представники Омбудсмена відвідали чергове пленарне засідання Народної Ради ДНР

Заходи Новини

13 грудня представники Уповноваженого з прав людини в Донецькій Народній Республіці відвідали чергове пленарне засідання осінньої сесії Народної Ради Донецької Народної Республіки II скликання.

Парламентаріями в двох читаннях в цілому був прийнятий законопроект «Цивільний кодекс Донецької Народної Республіки», мета якого полягає в зміцненні і розвитку правової системи Донецької Народної Республіки, разом з тим, створення принципово нового механізму правового регулювання майнових, а також пов’язаних і непов’язаних з ними особистих немайнових відносин, що виникають між організаціями і громадянами.

Структура проекту Закону включає в себе чотири книги.

Так, книга перша закріплює засади цивільного законодавства, зокрема, визначає сутність регульованих суспільних відносин у зазначеній сфері, а також встановлює коло їх учасників.

Книга друга регламентує правовідносини, що стосуються договірних зобов’язань (визначено поняття договору, їх видів, порядку укладання та розірвання та ін.).

Книга третя встановлює інститут спадкового права (поняття спадщини, кола спадкоємців, умови і порядок вступу в спадщину).

Книга четверта присвячена праву інтелектуальної власності. Зокрема, передбачається механізм реалізації авторського, суміжного, патентного права, а також їхнього захисту в разі порушень.

У зв’язку з тим, що дія норм Цивільного кодексу Донецької Народної Республіки охоплюватиме широке коло суспільних відносин, і як наслідок, істотно впливатиме на економічну, соціальну, політичну сфери управління Республіки, Цивільний кодекс ДНР набере чинності 1 липня 2020 року.