Порядок оформлення посвідки на постійне проживання на території ДНР

Законодавство Новини Правовий лiкбез

У разі відсутності підстав для документування паспортом громадянина Донецької Народної Республіки, роз’яснюємо, що в даний час існує порядок оформлення посвідки на постійне проживання на території Донецької Народної Республіки.

Посвідка на постійне проживання на території ДНР (далі – посвідка) є документом, що посвідчує особу та підтверджує право особи на постійне проживання на території ДНР.

Порядок оформлення і видачі посвідки на постійне проживання на території Донецької Народної Республіки регламентується Тимчасовим порядком, затвердженим Наказом МВС №271 від 28.03.2018.

Право на оформлення посвідчення терміном дії до чотирьох років мають:

  1. Громадяни України, які були зареєстровані за місцем проживання в інших областях України станом на 07.04.2014, які прибули на територію Республіки для постійного проживання, при наданні документів, що підтверджують громадянство України та проживання в інших областях України на 07.04.2014;
  2. Особи, щодо яких проведена процедура встановлення особи відповідно до Наказу Міністерства внутрішніх справ Донецької Народної Республіки від 15.03.2016 № 182, та не була підтверджена їх приналежність до громадянства будь-якої з держав (в тому числі мають / мали паспорт колишнього СРСР), при наявності рішення суду про підтвердження факту проживання на території Донецької Народної Республіки на 07.04.2014;
  3. Іноземні громадяни та особи без громадянства:

– які народилися на території Донецької області України і члени їх сім’ї (батьки, чоловік (дружина), неповнолітні діти), – при наданні свідоцтва про народження, виданого на території Донецької області України, документів, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтва про народження сина (дочки), свідоцтва про шлюб, свідоцтва про народження чоловіка (дружини);

– визнані непрацездатними і мають дієздатних   сина або дочку – громадян Донецької Народної Республіки, – при наданні документів, що підтверджують родинні стосунки і громадянство Донецької Народної Республіки сина або дочки, непрацездатність заявника (довідку про інвалідність, видану державною установою медико-соціальної експертизи або компетентним органом іноземної держави, пенсійне посвідчення);

– мають   хоча б одного непрацездатного батька – громадянина Донецької Народної Республіки, – при наданні документів, що підтверджують родинні стосунки, громадянство Донецької Народної Республіки непрацездатного батька, непрацездатність батька (довідку про інвалідність, видану державною установою медико-соціальної експертизи, пенсійне посвідчення);

– перебувають у шлюбі з громадянином Донецької Народної Республіки, – при наданні свідоцтва про шлюб та паспорта громадянина Донецької Народної Республіки чоловіка (дружини);

– які мають дитину, яка народилася і постійно проживає в Донецькій Народній Республіці, – при наданні свідоцтва про народження дитини і документів, що підтверджують постійне проживання дитини на території Донецької Народної Республіки (довідка про обслуговування в закладі охорони здоров’я, з дошкільної або освітньої організації (установи) і інші документи);

– мають сина або дочку, і рішенням суду, що набуло законної сили, визнані недієздатними або обмеженими в дієздатності, які досягли   віку вісімнадцяти років, які є   громадянами   Донецької Народної   Республіки, – при наданні свідоцтва про народження, паспорта громадянина України з реєстрацією за місцем проживання на території Донецької Народної Республіки станом на 07.04.2014 року, паспортного документа сина або дочки, копії рішення суду про визнання особи недієздатною або обмеженою в дієздатності;

– є опікуном чи піклувальником громадянина Донецької Народної   Республіки   або    знаходяться під опікою або піклуванням громадянина Донецької Народної Республіки, – при наданні паспорта громадянина Донецької Народної Республіки, яка перебуває під опікою або піклуванням, копії рішення суду про визнання особи недієздатною або обмеженою у дієздатності (якщо громадянин Донецької Народної Республіки визнаний недієздатним або обмеженим у дієздатності), або свідоцтва про народження та документа, що підтверджує повноваження опікуна або піклувальника;

– власники / співвласники житлового нерухомого майна, зареєстрованого на території, підконтрольній Донецької Народній Республіці, при наданні документів, що підтверджують право власності в Республіці.

Також існує процедура оформлення посвідчення на термін дії обставин для іноземних громадян і осіб без громадянства.

Звертаємо увагу, що для оформлення відповідного посвідчення, при наявності перерахованих вище підстав, особа подає до територіального підрозділу Міграційної служби (далі – МС) за місцем реєстрації / передбачуваного місця реєстрації наступні документи:

– заяву про видачу посвідки на постійне проживання, щодо неповнолітніх дітей у віці до 18 років або осіб, визнаних недієздатними або обмеженими в дієздатності;

– чотири особисті фотографії в кольоровому виконанні, розміром 35х45 мм;

– документи, що засвідчують особу (паспорт   іноземного громадянина,   посвідка на тимчасове проживання, посвідка на постійне проживання);

– документи, що підтверджують відповідну приналежність до категорій осіб, які мають право на оформлення посвідки;

– документи, що підтверджують факт зміни персональних даних особи;

– свідоцтва про народження неповнолітніх дітей – для внесення інформації про них в посвідку;

– документи, що підтверджують здійснення встановлених законодавством платежів, або оригінал і копію документа про звільнення від таких платежів;

– документи, що підтверджують відсутність захворювання наркоманією і інфекційних захворювань, які становлять небезпеку для оточуючих і передбачені переліком інфекційних захворювань, затверджених Міністерством охорони здоров’я Донецької Народної Республіки;

– міграційну карту (якщо її отримання є обов’язковим);

– для відповідної категорії осіб – рішення суду про встановлення факту проживання на території Донецької області станом на 07.04.2014, яке набрало законної сили.

– документи, що підтверджують намір реєстрації за місцем проживання і право користування житловим приміщенням, в якому особа має намір здійснити реєстрацію за місцем проживання (договір, свідоцтво про право власності або інший документ). У разі відсутності у особи документів, що підтверджують право користування житловим приміщенням, намір про реєстрацію за місцем проживання підтверджується згодою власника (співвласників) житла, наймача і повнолітніх членів його сім’ї на реєстрацію вищевказаних осіб за місцем проживання.

Згода власника (співвласників), наймача і повнолітніх членів його сім’ї оформляється у вигляді письмової заяви в довільній формі з поданням оригіналів документів, що підтверджують право власності на житлове приміщення, і їх копій, які засвідчуються нотаріально. Разом із заявою про згоду на реєстрацію за місцем проживання, фізичні особи, які є власниками (наймачами) зазначеного житлового приміщення, надають посадовій особі підрозділу МС оригінали і копії документів, що засвідчують їх особу.