Поняття законодавчої ініціативи в ДНР

Новини Правовий лiкбез

Законодавча ініціатива – офіційне внесення суб’єктом, встановленим Конституцією ДНР, проєкту закону ДНР в законодавчий орган державної влади (п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону ДНР «Про нормативні правові акти»).

Право законодавчої ініціативи в Народній Раді Донецької Народної Республіки належить Главі Донецької Народної Республіки, депутатам Народної Ради, її комітетам і комісіям, Уряду Донецької Народної Республіки, представницьким органам місцевого самоврядування, створеним на території Донецької Народної Республіки. Право законодавчої ініціативи також належить Верховному Суду Донецької Народної Республіки і Генеральному прокурору Донецької Народної Республіки з питань їх ведення (ч. 1 ст. 72 Конституції ДНР).

Проєкти нормативних правових актів місцевого самоврядування можуть вноситися депутатами представницького органу муніципальної установи, главою муніципальної установи, іншими виборними органами місцевого самоврядування, головою місцевої адміністрації, ініціативними групами громадян, а також іншими суб’єктами правотворчої ініціативи, встановленими уставом муніципальної установи (ч. 2 ст. 33 Закону ДНР «Про нормативні правові акти»).

Громадяни Донецької Народної Республіки також мають можливість на законодавчу активність, що реалізується в формі звернень до суб’єктів права законодавчої ініціативи, з рекомендацією щодо вдосконалення законів та інших нормативних правових актів, діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування і повноважних осіб, розвитку суспільних відносин, покращенню соціально-економічної та інших сфер діяльності держави і суспільства ( п. 2 ст. 3 Закону ДНР «Про звернення громадян»). Проєкт нормативного правового акту, внесений в порядку реалізації правотворчої ініціативи громадян, підлягає обов’язковому розгляду правотворчим органом, до компетенції якого відноситься прийняття відповідного акту, протягом трьох місяців з дня його внесення (ч. 4 ст. 33 Закону ДНР «Про нормативні правові акти»).