Особливості видачі і відміни судового наказу

Новини Правовий лiкбез

Відповідно до цивільного процесуального законодавства судовий наказ є особливою формою судового рішення, яке може бути видане судом за результатами розгляду лише наступних вимог:

1) заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівнику суми заробітної плати;

2) заявлено вимогу про компенсацію витрат на проведення розшуку відповідача, боржника, дитини або транспортних засобів боржника;

3) заявлено вимогу про стягнення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості;

4) заявлено вимогу про присудження аліментів на дитину в розмірі тридцяти відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, якщо ця вимога не пов’язана із встановленням чи оскарженням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших зацікавлених осіб;

5) заявлено вимогу про повернення вартості товару неналежної якості, якщо є рішення суду, яке набрало законної сили, про встановлення факту продажу товару неналежної якості, ухвалене на користь невизначеного кола споживачів.

Акцентуємо увагу, що зазначений перелік вимог є вичерпним.

Сторонами наказного провадження є стягувач – особа, яка подала заяву до суду про видачу судового наказу, і боржник – особа, до якої пред’явлено вимогу.

Слід зазначити, що видача судового наказу проводиться без судового засідання і виклику стягувача та боржника для заслуховування їх пояснень.

Статтею 105 ЦПК України (в редакції, чинній на території ДНР) передбачена процедура оскарження судового наказу. Так, боржник має право протягом десяти днів з дня отримання копії судового наказу та доданих до неї документів подати заяву про його скасування. Заява про скасування судового наказу може також бути подана органами та особами, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.

В якості приклада опишемо дії громадянина (боржника), який отримав копію судового наказу про стягнення з нього на користь комунального підприємства суми заборгованості по оплаті житлово-комунальних послуг і не згоден з висунутими до нього вимогами.

Так, боржнику необхідно протягом десяти днів з дня отримання копії судового наказу та доданих до неї документів подати до суду в письмовій формі заяву про скасування судового наказу.

У заяві про скасування судового наказу має бути вказано:

1) найменування суду, до якого подається заява;

2) ім’я (найменування) стягувача і боржника, а також ім’я (найменування) представника боржника, якщо заява подається представником, їх місце проживання або місцезнаходження;

3) наказ, який оскаржується;

4) посилання на обставини, які свідчать про повну або часткову необґрунтованість вимог стягувача;

5) посилання на докази, якими боржник обґрунтовує свої заперечення проти вимог стягувача;

6) перелік документів, які додаються до заяви.

Заява підписується боржником або його представником і подається з копіями доданих до неї документів для надання стягувачеві. До заяви, яка подається представником боржника, має бути додано документ, що підтверджує його повноваження.

У разі подання боржником заяви про скасування судового рішення після закінчення встановленого законом десятиденного терміну, необхідно вказати прохання про поновлення строку на подачу заяви, а також позначити причини такого пропуску. До заяви можна додати докази поважності причин пропуску строку (поштове повідомлення з датою або інший документ, що підтверджує дату отримання Вами судового наказу і т.д.). Також, в заяві про скасування судового наказу має сенс вказати прохання про необхідність призупинити виконання судового наказу.

За результатами розгляду заяви про скасування судового наказу суд має право:

– залишити заяву про скасування судового наказу без задоволення;

– скасувати судовий наказ та роз’яснити, що заявлені стягувачем вимоги можуть бути розглянуті в позовному провадженні з додержанням загальних правил пред’явлення позову;

– змінити судовий наказ.