Особливості нотаріальних дій

Новини Правовий лiкбез

Нотаріат в Донецькій Народній Республіці відповідно до Конституції та Закону «Про нотаріат» покликаний забезпечувати захист прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб шляхом вчинення нотаріусами передбачених законом нотаріальних дій від імені держави.

Відповідно до положень Закону «Про нотаріат» нотаріуси, які працюють в державних нотаріальних конторах, і нотаріуси, які здійснюють незалежну професійну нотаріальну діяльність, вчиняють такі нотаріальні дії:

– посвідчують угоди;

– видають свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя;

– накладають і знімають заборони відчуження майна;

– засвідчують вірність копій документів і виписок з них;

– засвідчують автентичність підпису на документах;

– засвідчують вірність перекладу документів з однієї мови на іншу;

– засвідчують факт перебування фізичної особи в живих;

– засвідчують факт перебування фізичної особи в певному місці;

– посвідчують тотожність фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці;

– засвідчують час пред’явлення документів;

– передають заяви і (або) інші документи фізичних та юридичних осіб іншим фізичним і юридичним особам;

– приймають в депозит грошові суми і цінні папери;

– вчиняють виконавчі написи;

– вчиняють протести векселів;

– пред’являють чеки до платежу і посвідчують несплату чеків;

– приймають на зберігання документи;

– вчиняють морські протести;

– забезпечують докази;

– засвідчують відомості про осіб у випадках, передбачених законодавством Донецької Народної Республіки;

– видають дублікати нотаріальних свідоцтв, виконавчих написів і дублікати документів, що виражають зміст нотаріально засвідчених угод;

– посвідчують тотожність власноручного підпису інваліда по зору з факсимільним відтворенням його власноручного підпису;

– видають свідоцтва про право на спадщину;

– вживають заходів щодо охорони спадкового майна;

– засвідчують рішення органів управління юридичних осіб.

Крім того, нотаріуси, які працюють в Республіканському нотаріальному архіві, вчиняють такі нотаріальні дії:

– видають дублікати документів, що знаходяться на зберіганні в Республіканському нотаріальному архіві;

– засвідчують вірність копій і виписок з документів, що зберігаються в Республіканському нотаріальному архіві;

– видають свідоцтва про право на спадщину за спадковими справами, що перебувають на зберіганні в Республіканському нотаріальному архіві;

– знімають заборону відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно), що підлягає державній реєстрації, яке було накладено за документами, що надійшли на зберігання в Республіканський нотаріальний архів.

Необхідно відзначити, що в населених пунктах, де немає нотаріусів, уповноважені посадові особи органів місцевого самоврядування вчиняють такі нотаріальні дії для осіб, зареєстрованих за місцем проживання або місцем перебування в даних населених пунктах:

– вживають заходів щодо охорони спадкового майна;

– посвідчують заповіти (крім секретних);

– видають дублікати посвідчених ними документів;

– засвідчують вірність копій документів і виписок з них;

– засвідчує автентичність підпису на документах;

– засвідчують довіреності (крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреностей на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування і розпорядження транспортними засобами);

– засвідчують відомості про осіб у випадках, передбачених законодавством Донецької Народної Республіки;

– засвідчують факт перебування фізичної особи в живих;

– посвідчують тотожність власноручного підпису інваліда по зору, що проживає на території відповідного населеного пункту, з факсимільним відтворенням його власноручного підпису;

– засвідчують факт перебування фізичної особи в певному місці;

– посвідчують тотожність фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці;

– засвідчують час пред’явлення документів.

Варто пам’ятати, що уповноважені посадові особи органів місцевого самоврядування не мають права на оформлення документів, призначених для застосування за межами території ДНР.

На офіційному сайті Нотаріальної Палати Донецької Народної Республіки можна отримати інформацію щодо вартості вчинення нотаріальних дій, а також про перелік послуг правового та технічного характеру, що надаються нотаріусами та розмір плати за їх надання.

Звертаємо увагу, що при виїзді нотаріуса для вчинення нотаріальної дії поза свого робочого місця, зацікавлені фізичні та юридичні особи відшкодовують йому фактичні транспортні витрати.