Оскарження рішення суду в касаційному порядку

Новини Правовий лiкбез

Підставами для перегляду судового рішення, що вступило в законну силу, є подана касаційна скарга.

Так, відповідно до положень Цивільного процесуального кодексу України (в редакції, чинній на території ДНР), сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, свободи чи обов’язки, мають право оскаржити в касаційному порядку:

– рішення суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, рішення і ухвали апеляційного суду, прийняті за результатами апеляційного розгляду;

– ухвали суду першої інстанції, зазначені в пунктах 1, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ч. 1 ст. 293 Кодексу, після їх перегляду в апеляційному порядку і ухвали апеляційного суду, якщо вони перешкоджають подальшому провадженню у справі.

Касаційна скарга може бути подана протягом 20 днів з дня набрання законної сили рішенням (ухвалою) апеляційного суду. У разі пропуску зазначеного строку з причин, визнаних поважними, суддя касаційної інстанції за заявою особи, яка подала скаргу, може поновити цей строк.

Відповідно до вимог ст. 326 ЦПК України касаційна скарга подається в письмовій формі і повинна містити:

1) найменування суду, до якого подається скарга;

2) ім’я (найменування) особи, яка подає скаргу, її місце проживання або місцезнаходження;

3) ім’я (найменування) осіб, які беруть участь у справі, їх місце проживання або місцезнаходження;

4) рішення (ухвала), що оскаржується;

5) в чому полягає неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права;

6) клопотання особи, яка подала скаргу;

7) перелік письмових матеріалів, що додаються до скарги.

Касаційна скарга підписується особою, яка подає скаргу, або її представником. При подачі касаційної скарги представником повинна бути додана довіреність або інший документ, що засвідчує його повноваження.

До касаційної скарги додаються копії скарги та доданих до неї матеріалів відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі, а також копії оскаржуваних рішень (ухвал) судів першої та апеляційної інстанцій.

Особи, які беруть участь у справі, мають право приєднатися до касаційної скарги, поданої особою, на стороні якої вони виступали. Таке право надано і особам, які не брали участь у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов’язки.

Заява про приєднання до касаційної скарги може бути подано протягом 3 днів з дня отримання копії касаційної скарги. До заяви про приєднання до касаційної скарги додається документ про сплату судового збору.

Слід звернути увагу, що особа, яка подала касаційну скаргу, має право:

– доповнити або змінити її протягом строку на касаційне оскарження;

– відкликати її до початку розгляду справи в суді касаційної інстанції;

– відмовитися від неї до закінчення касаційного провадження.

У разі закриття касаційного провадження у зв’язку з відмовою від касаційної скарги повторне оскарження цих рішень, ухвал цією особою не допускається.