Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації

Новини

Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації святкується щорічно 21 березня. У цей день в 1960 році співробітники поліції вбили 69 людей під час мирної демонстрації протесту проти законів режиму апартеїду про обов’язкову паспортизацію африканців, що проводилася в Шарпевілі (ПАР).

Конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, прийнята у 1965 році, розуміє під расовою дискримінацією будь-яке розрізнення, виняток, обмеження або перевагу, засновані на ознаках раси, кольору шкіри, родового, національного чи етнічного походження, що мають на меті або наслідком знищення або применшення визнання, використання або здійснення на рівних засадах прав людини та основних свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній чи будь-яких інших галузях суспільного життя.

Боротьба з расизмом є пріоритетним напрямком діяльності Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

ООН намагається знайти ефективний підхід до вирішення даної проблеми з моменту свого заснування. Норми заборони расової дискримінації закріплені в усіх основних документах в області прав людини. Дана заборона накладає ряд зобов’язань на держави і ставить перед ними завдання з викорінювання дискримінації у державному та приватному секторах. Принцип рівності також вимагає, аби держави вживали спеціальних заходів з ліквідації умов, які є причиною або сприяють укоріненню расової дискримінації.

На сьогоднішній день Донецька Народна Республіка є однією з небагатьох держав, за всю історію якої проблема расової дискримінації ніколи не стояла гостро. Донбас – це дім для більш ніж ста національностей, що мирно співіснують, поважають звичаї, права та історію інших народностей.