Купуйте якісні продукти

Новини Правовий лiкбез

На території Донецької Народної Республіки відносини в сфері забезпечення якості харчових продуктів і їх безпеки для здоров’я людини регулюються Законом ДНР «Про безпечність та якість харчових продуктів» № 120-IНС від 08.04.2016.

Даний Закон визначає такі поняття, як неякісна продовольча продукція і неправильно маркована продукція:

  • неякісна продовольча продукція – продовольча продукція, якісні показники та споживчі властивості якої не відповідають зазначеним у декларації про відповідність, нормативних документах або нормативно-правових актах, а також продовольча продукція, якість якої не може задовольнити потреби споживача в задекларованому обсязі;
  • неправильно маркована продукція – харчові продукти і продовольча сировина, щодо яких порушено встановлені законодавством Донецької Народної Республіки вимоги щодо маркування.

Згідно зі статтею 3 Закону, в обороті не можуть перебувати харчові продукти, матеріали і вироби, які не мають встановлених термінів придатності (для харчових продуктів, матеріалів і виробів, щодо яких встановлення термінів придатності є обов’язковим) або термін придатності яких минув, і які не мають маркування, що містять відомості, передбачені законом або нормативними документами, або стосовно яких немає такої інформації.

Такі харчові продукти, матеріали і вироби визнаються неякісними і небезпечними, не підлягають реалізації і повинні утилізовуватися або знищуватися відповідно до законодавства Донецької Народної Республіки.

На підставі статті 23 Закону, на етикетках або ярликах або листках-вкладишах упакованих харчових продуктів крім інформації, склад якої визначається законодавством Донецької Народної Республіки, з урахуванням видів харчових продуктів, повинна бути вказана на державній мові Донецької Народної Республіки і знаходитися в доступній для сприйняття споживачем формі інформація, яка вказує:

1) загальну назву харчового продукту;

2) номінальну кількість харчового продукту в установлених одиницях виміру (маси, об’єму тощо);

3) склад харчового продукту, якщо він виготовлений з кількох складників, із зазначенням переліку назв використаних у процесі виготовлення інших продуктів харчування, харчових добавок;

4) калорійність і харчову цінність, із зазначенням кількості білків, вуглеводів і жирів у встановлених одиницях виміру на 100 грамів харчового продукту;

5) кінцевий термін реалізації і (або) дату виготовлення і термін придатності;

6) номер партії;

7) умови зберігання і використання, якщо харчовий продукт потребує певних умов зберігання та використання для забезпечення його безпеки і якості;

8) позначення нормативного документа для харчових продуктів вітчизняного виробництва;

9) назва, повна адреса і телефон виробника, адресу потужностей (об’єкта) виробництва;

10) умови використання (якщо такі передбачені);

11) наявність у харчовому продукті компонентів з генетично модифікованої сировини (у випадках, коли такі компоненти передбачені нормативними документами і (або) нормативними правовими актами на даний харчовий продукт);

12) застереження щодо вживання харчового продукту певними категоріями (групами) населення (діти, вагітні, особи похилого віку, спортсмени, хворі та інші);

13) іншу інформацію, передбачену чинними в Донецькій Народній Республіці нормативними документами, дія яких поширюється на певний харчовий продукт.

Таким чином, при придбанні харчової продукції необхідно звертати увагу на маркування продукту, в разі неправильного маркування даний продукт є неякісним.

Додатково звертаємо увагу жителів Республіки на те, що відповідно до Закону Донецької Народної Республіки «Про захист прав споживачів», захист прав споживачів здійснює республіканський орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в сфері захисту прав споживачів, спеціально уповноважений орган у сфері захисту прав споживачів та його територіальні органи, місцеві державні адміністрації, органи, що здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд, інші державні органи, органи місцевого самоврядування згідно із законодавством Донецької Народної Республіки, а також суди.