Допуск особи до справи в якості громадського захисника

Відновлення прав Новини

До Омбудсмена Дар’ї Морозової звернувся громадянин С. з питання надання захисника його близькому родичу в рамках кримінальної справи. Заявник розповів, що тісно не знайомий з процесом судочинства, проте хотів би особисто брати участь у справі з метою захисту інтересів члена своєї сім’ї.

В порядку правової просвіти в галузі прав і свобод людини і громадянина, форм і методів їх захисту, заявникові С. надано роз’яснення чинного кримінально-процесуального законодавства, зокрема ст. 44 КПК ДНР. Було встановлено, що раніше С. не допитувався в якості свідка у справі, що давало йому право претендувати на допуск до справи в якості громадського захисника.

Надалі, визначенням Будьонівського міжрайонного суду м. Донецька ДНР було винесено рішення в задоволенні клопотання, і заявник С. був допущений до участі в справі в якості громадського захисника з відповідним обсягом прав щодо здійснення захисту підсудного.