Захист права власності та інших речових прав

Стаття 28 Конституції Донецької Народної Республіки проголошує, що кожен має право мати майно у власності, володіти, користуватися і розпоряджатися ним як одноособово, так і спільно з іншими особами. Право приватної власності охороняється законом. Відповідно до ст. 268 ЦК ДНР власникові належать права володіння, користування і розпорядження своїм майном. Власник має право на свій розсуд вчиняти […]

далі...